KERAMICKÉ KOMÍNY

ÚSPORNÝ A CENOVO PRIJATEĽNÝ KOMÍN

Keramické komíny sú energeticky úsporné a optimálne riešenie odvodu spalín pre krb alebo pec. Pri odvode spalín zo spotrebiča na tuhé palivo bežne vznikajú vysoké teploty ktoré môžu dosahovať až 700 °C.

Moderné keramické komíny sú konštruované tak, aby pri vznietení v komíne nahromadených sadzí a takzvanom vyhorení zabránili šíreniu požiaru do okolitých konštrukcií.

Keramické komíny sú vhodné do nízkoenergetických a pasívnych domov a nemalou mierov prispievajú k šetreniu energetickej úspornosti stavby.

ZÁRUKA AŽ 30 ROKOV

Odolnosť voči kyslému a vlhkému prostrediu prispieva k ich celkovej životnosti a prípadná kyslá povaha kondenzátu nepoškodzuje povrch a nedochádza k degradácii vnútorných stien komína. Renomovaný výrobcovia poskytnú pri správnej montáži oprávnenou firmou záruku na komínové teleso až 30 rokov.

KOMÍN NA MIERU PODĽA SPOTREBIČOV

Ak ste sa rozhodli pre vnútorný komín je potrebné správne zvoliť jeho konštrukciu. Keramické komíny sa vyrábajú v rôznych prevedeniach a rozmeroch. Záleží na typoch spotrebičov a ich množstve, spôsobe prívodu vzduchu k týmto spotrebičom a ďalších podstatných parametroch.

KOMÍN A REKUPERÁCIA V DOME

Ak chcete mať v dome okrem krbu, pece alebo piecky aj rekuperáciu, určite využite moje odborné skúsenosti, aby bol komín navrhnutý a postavený v súlade s požiadavkami rekuperačných jednotiek.

Ak nemáte možnosť mať v dome technickú miestnosť ktorá by vám riešila prísun a výmenu čistého vzduchu potom je riešením adekvátny komín. Realizácia komína so zvislou šachtou umožní skryť rozvody vzduchotechniky a zabezpečuje prívod čerstvého vzduchu k spotrebičom.


UKONČENIE KOMÍNA

  • Komínové hlavice sú nielen estetickou ale predovšetkým funkčnou časťou komína. Zlepšujú ťah komína a odvod spalín.
  • Chránia vyústenie komína pred vplyvom dažďa a mrazu a predlžujú životnosť celého komínového telesa.
  • Odporúčam obstarať hlavice od renomovaných výrobcov, ktorý vyrábajú hlavice z kvalitnej nerezovej ocele a poskytujú záruky na odolnosť a stálosť použitého materiálu.
  • Komínové hlavice sa vyrábajú podľa druhu komína ktorý budú ukončovať a preto je dobré myslieť na tento prvok už pri samotnom výbere typu komína.

ODBORNÁ MONTÁŽ

Každý systém má svoje určenie a ich použitie odporúčam vopred odkonzultovať.

Pred samotným obstaraním a montážou musí byť známa výška komína, orientácia napojenia krbu, pece, alebo piecky. Ďalej je potrebné mať ujasnenú polohu a umiestenie čistiacich a revíznych dierok.

Je veľmi dôležité, aby celý komínový systém spĺňal všetky bezpečnostné požiadavky európskych noriem. Zároveň je potrebné dodržať odstupy od horľavých materiálov a konštrukcií .

Odporúčam už v tejto fáze využiť konzultáciu a urobiť potrebné veci od začiatku správne a v súlade s normami aby revízia a kolaudácia prebehla bez problémov.

Zdroj obrázkov: Schiedel Slovensko s.r.o.

Keramický komín dodávam dimenzovaný presne podľa potrieb stavby a spotrebičov. Vyžiadajte si cenovú ponuku na keramický komín s odbornou montážou a dovozom priamo od dodávateľa.